Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna - Komitet rewitalizacji
14.06.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 14 czerwca 2017 r. dotyczące rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.
RAPORT z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023
02.03.2017
RAPORT z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023 - informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje
Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla członków organizacji pozarządowych dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
08.02.2017
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla członków organizacji pozarządowych dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z zapisami Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.
Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój, w szczególności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz pozostałych zainteresowanych podmiotów, dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
08.02.2017
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój, w szczególności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz pozostałych zainteresowanych podmiotów, dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z zapisami Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 stycznia 2017 r. dotyczące rozpoczęcia konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
28.01.2017
Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 28 stycznia 2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
Zaproszenie do konsultacji społecznych ws. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023
18.11.2016
Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016 - 2023. Rada Miasta i Gminy Piwnicznej-Zdroju w dniu 13 września 2016r.