Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna - Komitet rewitalizacji

14.06.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 14 czerwca 2017 r. dotyczące rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.

Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój informuje, że zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 19 czerwca 2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.   Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 19 lipca 2017 r. Podstawowymi formami konsultacji będą:

  • zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;
  • zbieranie uwag ustnych;
  • ankiety.

Projekt uchwały o powołaniu Komitetu Rewitalizacji będzie dostępny od dnia 19 czerwca 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl, stronie internetowej Gminy www.rewitalizacja.piwniczna.pl   oraz w pokoju nr 18 Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

 
Formularz zgłaszania uwag i ankieta będą dostępne od dnia 19 czerwca  2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl, stronie internetowej Gminy  www.rewitalizacja.piwniczna.pl   oraz w pokoju nr 18 Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
 
Formularz i ankietę będzie można również pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój, w pokoju nr 18  Wypełnione formularze i ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej amajocha@piwniczna.pl  (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna”, "Formularz zgłaszania uwag") lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój  w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2017 r. Składanie uwag ustnych będzie możliwe w pokoju 18 Urzędu Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój w godzinach pracy Urzędu w okresie od 19 czerwca do 19 lipca  2017 roku.
 
 
 
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Zbigniew Janeczek

Załączniki: