Zaproszenie do konsultacji społecznych ws. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023

18.11.2016

Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016 - 2023. Rada Miasta i Gminy Piwnicznej-Zdroju w dniu 13 września 2016r.

Szanowni Państwo,

Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016 - 2023. Rada Miasta i Gminy Piwnicznej-Zdroju w dniu 13 września 2016r.,  podjęła Uchwałę Nr XXVIII/168/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Pozwala to przejść do następnego etapu prac obejmującego opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

W związku z tym,


zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2016r. o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy

 

Tematyka spotkania informacyjno-konsultacyjnego:

1.    Wprowadzenie do Gminnego Programu Rewitalizacji (obszar rewitalizacji, zawartość i sposób opracowania programu rewitalizacji) – prezentacja.
2.    Omówienie wzoru karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego – prezentacja.