Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 stycznia 2017 r. dotyczące rozpoczęcia konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

28.01.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 28 stycznia 2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 28 stycznia 2017 r. do dnia 27 lutego 2017 r. Podstawowymi formami konsultacji będą:

  • zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;
  • zbieranie uwag ustnych;
  • ankiety.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji będzie dostępny od dnia 28 stycznia 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,m,295914,2017.html, stronie internetowej Gminy www.rewitalizacja.piwniczna.pl   oraz w pokoju nr 18 Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Formularz zgłaszania uwag i ankieta będą dostępne od dnia 28 stycznia 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,m,295914,2017.html, stronie internetowej Gminy  www.rewitalizacja.piwniczna.pl   oraz w pokoju nr 18 Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Formularz i ankietę będzie można również pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, w pokoju nr 18.

Wypełnione formularze i ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej amajocha@piwniczna.pl  (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna”, "Formularz zgłaszania uwag") lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2017 r.
Składanie uwag ustnych będzie możliwe w pokoju 18 Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w godzinach pracy Urzędu w okresie od 28 stycznia do 27 lutego 2017 roku.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Zbigniew Janeczek

 

 

GPR - projekt

Ankieta

Formularz zgłoszenia uwag