Mapa obszaru rewitalizacji - Czercz - załącznik do uchwały nr XXVIII/168/16 z dnia 13 września 2016r.

14.10.2016Mapa obszaru rewitalizacji - Czercz -  załącznik do uchwały nr XXVIII/168/16 z dnia 13 września 2016r.

 

Piwniczna obszary do rewitalizacji