Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla członków organizacji pozarządowych dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

08.02.2017

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla członków organizacji pozarządowych dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z zapisami Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

13 lutego 2017 r. odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla członków organizacji pozarządowych dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z zapisami Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

Spotkanie ma na celu przybliżenie najważniejszych wniosków płynących z przeprowadzonej diagnozy obszaru rewitalizacji, przedstawienie podstawowych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji oraz podsumowanie konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zapraszamy reprezentantów organizacji pozarządowych zainteresowanych powyższymi zagadnieniami 13.02.2017 o godzinie 11.00 do Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój (pok. nr 19), przy ul. Rynek 20