Informacja podsumowująca o przeprowadzonych konsultacjach ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

06.09.2016Zapoznaj się z raportem - w załączeniu

Raport