Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

28.07.2016

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 lipca 2016 r. dotyczące rozpoczęcia konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Piwniczna-Zdrój.

Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 29 lipca 2016 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Piwniczna-Zdrój.
 
Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzonej zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 29.07.2016 r. do dnia 29.08.2016r. w formie:

  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;
  • zbierania uwag ustnych;
  • ankiety.

Projekt uchwały wraz z załącznikami będzie dostępny od dnia 29 lipca 2016 na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (link), stronie internetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój http://rewitalizacja.piwniczna.pl/  ; www.piwniczna.pl  oraz w pokoju nr 18 Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Formularz zgłaszania uwag i ankieta będą dostępne od dnia 29 lipca 2016 na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (link), stronie internetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój http://rewitalizacja.piwniczna.pl/  ; www.piwniczna.pl oraz w pokoju nr  18 Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Formularz i ankietę będzie można również pobrać w Urzędzie Miasta Piwniczna-Zdrój, w pokoju nr 18
Wypełnione formularze i ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej amajocha@piwniczna.pl z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna” lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój (ul. Rynek 20, Piwniczna-Zdrój) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2016 r.

 

Projekt uchwały

Ankieta

Diagnoza i delimitacja

Formularz zgłoszenia uwag

Piwniczna obszary do rewitalizacji

Piwniczna obszary zdegradowane