ZAWIADOMIENIE

13.07.2016

Konsultacje dotyczące uchwały o wyznaczeniu Obszarów Zdegradowanych i Obszaru Rewitalizacji zgodnie z art. 8 oraz 11 Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

W lipcu rozpoczną się konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju w sprawie Wyznaczenia Obszarów Zdegradowanych i Obszaru Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2016r. o Rewitalizacji (Dz.U. 2015.1777) wybranymi formami konsultacji są:
- zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej,
- zbieranie uwag ustnych
- ankieta
Konsultacje rozpoczną się w momencie opublikowania projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój www.piwniczna.pl, Biuletynie Informacji Publicznej, oraz udostępnienia projektu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i będą trwać 30 dni

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały Rady Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju zostanie zamieszczone na stronie Urzędu Miasta i Gminy (adres http://rewitalizacja.piwniczna.pl/)  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                          Burmistrz Piwnicznej-Zdroju
                                                                                                 Zbigniew Janeczek